Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Finanse

BAS posiada szerokie doświadczenie w zakresie języka finansów. Od lat współpracujemy z czołowymi instytucjami bankowymi, maklerskimi i konsultingowymi. Nasi tłumacze finansowi - absolwenci SGH, menedżerowie i eksperci finansowi - mają w swoim dorobku liczne przekłady prospektów emisyjnych, sprawozdań ekonomicznych, bilansów, raportów, rachunków wyników itp. W celu zapewnienia najwyższej dokładności przekładu, wykonujemy zlecenia w ścisłej współpracy z Klientem, starając się maksymalnie dostosować używaną terminologię do obowiązującej w środowisku Klienta.

Regularnie wykonujemy tłumaczenia z następujących zakresów tematycznych języka finansów:
Akcje
Analizy Spółek
Bankowość Internetowa
Bankowość Inwestycyjna
Bilanse
Fuzje
Kontakty terminowe
Memoranda Informacyjne
Oferty Publiczne
Prospekty Emisyjne
Sprawozdania Biegłych Rewidentów
Sprawozdania Okresowe
Sprawozdania Roczne
Wskaźniki Techniczne

Wszystkie tłumaczenia, na życzenie, uwierzytelniamy przysięgle. Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy handlowej. Proponujemy wzory umów o poufności, sprawdzonych przy współpracy z renomowanymi Klientami.

 Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE