Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

PROJEKTY TŁUMACZE PRZYSIĘGLI

Kategoria: PROJEKTY TŁUMACZE PRZYSIĘGLI
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Kategorie podstawowe:


Tłumaczenie projekty marketingowe – TAK

Tłumaczenie projekty konstrukcyjne – TAK

Tłumaczenie projekty budowlane - TAK

Tłumaczenie projekty wykonawcze – TAK

Tłumaczenie projekty rady nadzorczej – TAK

Tłumaczenie projekty zarządu – TAK

Tłumaczenie projekty dokumentów prawnych – TAK

Tłumaczenie projekty dokumentów technicznych – TAK
Tłumaczenie projekty umów - TAK
Tłumaczenie projekty rozporządzeń - TAK
Tłumaczenie projekty ustaw - TAK

Tłumaczenie projekty języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka rosyjskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka hiszpańskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka włoskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka francuskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka czeskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka tureckiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka portugalskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka niderlandzkiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka słowackiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka ukraińskiego – TAK
Tłumaczenie projekty języka szwedzkiego – TAK

 

Obszary zadaniowe:

pozwu,  pozwu wzajemnego, sprzeciwu od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, postanowienia Sądu, wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów, windykacji, testamentu,tłumaczenia pełnomocnictwa, oświadczenia, zaświadczenia, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników, porozumienia, odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe,  upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty, nakazu płatniczego, klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego, nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych, wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, tłumaczenia świdectwa niekaralności, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli, czeków, akcji, obligacji, pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, franchisingu, warunków umownych, studium wykonalności, egzekucji, umorzenia udziałów, wykonania układów zbiorowych pracy, uregulowania roszczeń, windykacji należności, współwłasności, postępowania przygotowawczego, postępowania wyjaśniającego, wszczęcia kroków zapobiegawczych, odmowych wszczęcia postepowania, wyłączenia arbitra, biegłego, sędziego, zarzutów wobec niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia spłaty, odrzucenia spadku, sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty, sprzciwu wobec postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania, umorzenia pożyczki, środków trwałych, warunkowego umorzenia wierzytelności, tłumaczenia poświadczenia notarialnego, aktu oskarżenia, zeznań świadka, przesłuchania świadka, oskarżonego, podejrzanego, uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gwarancji, rękojmi za wady dzieła, roszczenia alimentacyjnego, roszczenia majątkowego, roszczenia alternatywnego, roszczenia o odszkodowanie, roszczenia o płacę, roszczenia pracowniczego, roszczenia pienięznego, roszczenia płacowego, prawne, uchylenia sie od skutków prawnych, uprawomocnienia się wyroku, tłumaczenia aktu założenia spółki, tłumaczenie umowy spółki, tlumaczenie aktu utworzenia spółki, powołania przedsiębiorstwa, żądania zwrotu, ochrony praw autorskich, arbitrażu, tłumaczenia powództwa o ustalenie prawa, powództwa o zwrot rzeczy, powództwa o wykonanie umowy, powództwa o zasądzenie kwoty pienięznej, powództwa o ochronę praw autorskich, powództwa o rozwód, pozwu wzajemnego, pozwu o unieważnienie, pozwu o rozwód, o świadczenie, orzeczenia sądowego, przeniesienia praw, regulaminu, rozporządzenia, dekretu, memorandum, memo, dyspozycji, wytycznych, zaleceń, klauzuli wykonalności, zażalenia od wyroku, odwołania, uchylenia postanowienia, apelacji, przeniesienia praw i obowiązków, zniesienia odpowiedzialniości, zaniechania czynności prawnych, ustalenia stron postępowania sądowego, ustanowienia rozdzielności majątkowej, skryptu dłużnego, orzeczenia o winie, ustalenia sankcji karnych, odstąpienia od umowy, wygaśnięcia umowy, rozwiązania umowy, uchylenia się od skutków prawnych, uznania odpowiedzialności solidarnej, deliktowej, cywilnej, cywilnoprawnej, określenia czynności naprawczych, wykonania zobowiązań ofertowych, tłumaczenia oferty przetargowej, wniesienia wadium, wpłaty kaucji, zapłaty kaucyjnej, ochrony patentowej, gwarancji, weksla, umowy wekslowej, cesji, zastawu, protestu, wydania oświadczenia woli, wykonania zapisu sądowego, analizy prawnej, zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu, zatwierdzenia porządku obrad, decyzji, bilansu, zawiadomienia o doręczeniu, o odbiorze, o przetargu, o przyjęciu oferty, o zbyciu przedsiębiorstwa, zwolnienia od kosztów sądowych, odpowiedzialności darczyńcy z tytułu niewykonania umowy, karnej, karno-administracyjnej, konstytucyjnej, kontraktowej, łącznej, majątkowej, materianej, regulaminowej, wezwania do wydania przedmiotu sporu, przyjęcia spadku, tłumaczenia przekazania darowizny, dotacji, intercyzy, spadku, zapisu spadkowego, testamentowego, ustanowienia zastępstwa procesowego, ustalenia przedstawicielstwa sądowego, procesowego, postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla urzędów, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, adwokatów z urzędu, zrzeszeń, związków, doradców podatkowych,  fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.

Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
projekty.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE