Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Technika

W celu jasnego i rzeczowego przekazania informacji w obcym języku, nie wystarczy zachowanie poprawności gramatycznej. Tzw. tłumaczenie słownikowe bywa równie nieskuteczne jak korzystanie z komputerowych urządzeń translatorskich. Wyjątkowo wyraźnie dotyczy to języka technicznego, gdzie znajomość rzeczy, a co za tym idzie właściwej terminologii, jest często ważniejsza niż znajomość reguł gramatyki.

 

Należy pamiętać, że teksty techniczne pisane są przez praktyków dla praktyków i powinny być tłumaczone w myśl tej samej zasady - tak, aby były doskonale zrozumiałe. Stąd do pracy nad materiałami o tematyce technicznej BAS zatrudnia specjalistów - inżynierów, wykładowców z wyższych uczelni technicznych, często z długoletnim stażem zagranicą. Teksty te poddawane są dodatkowej weryfikacji przez lingwistów.

 

Przy pomocy tłumaczy firmy BAS powstało wiele budynków biurowych w Warszawie, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi, została opracowana prywatyzacja przemysłu energetycznego, sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A., a niezliczone katalogi i instrukcje obsługi trafiły do użytkowników.

 

Specjalizujemy się w tłumaczeniach następujących rodzajach dokumentów technicznych:
Dokumenty przetargowe
Dokumentacja architektoniczna
Dokumentacja geodezyjna
Plany geodezyjne, geologiczne, zagospodarowania przestrzennego itp.
Instrukcje obsługi
Katalogi
Specyfikacje
Badania inżynieryjne
Wyciągi z ksiąg wieczystych
Normy
Umowy itp.

 

Wszystkie tłumaczenia, na życzenie, uwierzytelniamy przysięgle. Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy handlowej. Proponujemy wzory umów o poufności, sprawdzonych przy współpracy z renomowanymi Klientami.

 Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE