Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

tłumacze przysięgli języka albańskiego, tłumacz albański WARSZAWA

Kategoria: tłumacze przysięgli języka albańskiego, tłumacz albański WARSZAWA
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Kategorie podstawowe:

Tłumacze przysięgli albańskiego - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albanskiego - akty notarialne - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - akty ślubu – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - akty urodzenia - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - certyfikaty – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dyplomy – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - umowy – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - protokoły - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - prospekty emisyjne – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - sprawozdania finansowe - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albanskiego - zezwolenia – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - zaświadczenia – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumenty wizowe – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów finansowych - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów samochodowych – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów medycznych - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albanskiego - dokumentów technicznych - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów handlowych - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów urzędowych - TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów celnych - TAK 
Tłumaczenie przysięgłe albanskiego - dokumentów marketingowych – TAK
Tłumaczenie przysięgłe albańskiego - dokumentów wyjazdowych - TAK
Tlumaczenia przysięgle albańskiego - inne rodzaje dokumentów - TAK
Tłumaczenia dokumentów dla ambasady Albani - TAK
tłumaczenia przysięgłe dla konsulatu albańskiego - TAK

PRZYKŁADOWE OBSZARY ZADANIOWE:


Tłumaczenia albanskich aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, ślubu; świadectw o niekaralności, KRS, odpisów, wypisów, deklaracji zgodności, dowodów rejestracyjnych,  uchwał, aktów założycielskich spółek, zezwoleń, aktów notarialnych, prospektów emisyjnych, protokołów, zaświadczeń, CV, poświadczeń, listów intencyjnych, życiorysów, świadectwa pracy, listów motywacyjnych, pozwoleń na pracę w Albani,  raportów po albansku, dokumentów handlowych, szkolenia,  dyplomów, świadectw dojrzałości; dokumentacji przetargowych,  szkoleń, ofert, indeksów, spraw urzędowych, upoważnień, pełnomocnictw, projektów budowlanych, instrukcji obsługi w jezyku albańskim, bilansów, praw jazdy z Albani, sprawozdań finansowych, mienia przesiedlenia, dokumentów samochodowych, wyjazdowych, celnych, stron internetowych, artykułów, prezentacji, książek po albansku, postępowań sądowych, poradników, przewodników po Albani, dokumentów wizowych, celnych, dokumentów spółki, umów współpracy, sprzedaży, kupna, reprezentacji, przedstawicielstwa, powiernictwa, podań o pracę, wpisów do ewidencji, dokumentów przewozowych, instrukcji technicznych, książeczek wojskowych, kart ocen, świadectw ukończenia szkoły, procedur, rejestrów, rachunków wyników, prezentacji internetowych, marketingowych, architektonicznych, finansowych, technicznych, medycznych, prawniczych, transportowych, geodezyjnych, farmaceutycznych, wystawienniczych, motoryzacyjnych; aktów prawnych, przewozowych, firmowych,  organizacyjnych, zaproszeń,  posiedzeń, odpisów, opisów, innych dokumentów urzędowych, ścieżek dźwiękowych, scenariuszy, posiedzeń, skryptów, szkoleń, konferencji, instrukcji obsługi, wystąpień, sprawozdania z posiedzenia, sprawozdania z posiedzenia zarządu, aktu urodzenia, albańskiego aktu ślubu, aktu notarialnego, certyfikatu, dyplomu, umowy, prawa jazdy, paszportu, dowodu rejestracyjnego, briefu, umowy najmu, odszkodowania, pozwolenia, albanskiej licencji, oferty, wpisu do rejestru,  bilansu księgowego, audytu, bilansu, wyciągu,  umowy zlecenia, umowy o pracę, pełnomocnictwa, poświadczenia, poświadczenia notarialnego, apostille, formułki notarialnej, rezygnacji, pozwu, oskarżenia, odwołania, pism, listu, testamentu, umowy najmu
tłumaczenia przysięgłe, zaświadczone przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenia uwierzytelnione, z pieczątka tłumacza przysięgłego, tłumacz native speaker, tłumaczenia z pieczęcią wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości,   tłumacz biegły sądowy, szybkie tłumaczenia z języka albańskiego, tłumaczenia ekspresowe, niedrogie błyskawiczne tłumaczenia na język albanski, tłumaczenia w ekspresowym tempie, natychmiastowe tłumaczenia przysięgłe dokumentów w języku albanskim,

SUBKATEGORIE: 

 

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka albańskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
tlumaczenia dokumentów - Albania- TAK
Tłumacz przysięgły Albańczyk - TAK
tłumacze albańscy - TAK
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


 

 


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
albanski.przysiegli.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia na albański, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE