Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumacze Warszawa

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS
Tłumaczenia specjalistyczne techniczne, tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Obsługiwane języki:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego - TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka węgierskiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia transportowe - TAK
Tłumaczenia spedycyjne - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Obszary zadaniowe:

Tłumaczenia dokumentów handlowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia uchwał - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów założycielskich spółek - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia raportów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia zezwoleń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia pozwoleń na pracę - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia prospektów emisyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia protokołów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia listów intencyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia zaświadczeń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów wizowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów notarialnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia poświadczeń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia CV - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia listów motywacyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia życiorysów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia spraw urzędowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów spółki - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia świadectwa pracy - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia umów kupna - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji sprzedaży - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia kontraktów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia umowy o współpracy - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia wzorów powiernictwa - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia umów reprezentacji - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia umow przedstawicielstwa - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia podań o pracę - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia formularzy - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia kart charakterystyki produktu - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenie zapytania o niekaralność - TAK
Tłumaczenia zaptytania ofertowego, oferty, kontraktu, testamentu, briefu - TAK
Tłumaczenia zwolnienia L4 - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów przewozowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia instrukcji technicznych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia instrukcji obsługi - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia świadectw o niekaralności - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia stron internetowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia wpisów odpisów do ewidencji - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia KRS - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia książeczek wojskowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia odpisów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia deklaracji zgodności - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia świadectw ukończenia szkoły - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów uczelni - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia szkoleń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenie kursu - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia sprawozdań finansowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia prezentacji - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji przetargowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia ofert - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia instrukcji obsługi - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenie analizy inwestycyjnej - TAK
Tłumaczenie odpisu aktu urodzenia, mtryki, aktu małżeństwa - TAK
Tłumaczenia bilansów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia indeksów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia upoważnień - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dyplomów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia kart ocen - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów celnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów wyjazdowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów mienia przesiedlenia - tłumacze Warszawa - TAK
Tlumaczenie studium wykonalności - TAK
Tłumaczenia dowodów rejestracyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia artykułów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia poradników - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia przewodników - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia książek - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenie projektu wykonawczego - TAK
Tłumaczenia postępowań sądowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów celnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów administracyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia prezentacji internetowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia procedur - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia rejestrów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia rachunków wyników - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia praw jazdy - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów urodzenia - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów  zgonu - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów  małżeństwa - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia aktów ślubu - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektów budowlanych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektów marketingowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektów finansowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektów technicznych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia opracowań medycznych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia opracowań farmaceutycznych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów motoryzacyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji prawnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji prawniczych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji geodezyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentacji architektonicznych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokuemntów transportowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia dokumentów przewozowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektów wystawienniczych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia projektó firmowych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia analiz prawnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia analiz organizacyjnych - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia konferencji - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia posiedzeń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia wystąpień - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia świadectw dojrzałości - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia zaproszeń - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenie wyników badań lekarskich - tlumacze Warszawa
Tłumaczenia odpisów - tłumacze Warszawa - TAK
Tłumaczenia wypisów - tłumacze Warszawa - TAK

Inne przykładowe rodzaje tłumaczonych dokumentów:

Karta charakterystyki;
Opis i klasyfikacja towarów niebezpiecznych; Rozporządzenie dotyczace obowiązków uczestników przewozu; Dyspozycje w zakresie formy przewozu; Projekt transportu multimodalnego; Plan zapewnienia bezpieczeństwa; Przepisy przejściowe i końcowe - tłumaczenia prawne; Zwolnienia i wyłączenia; Wyłączenia LQ; Kategoria transportowa; Zasady ruchu drogowego przy przewozie towarów niebezpiecznych; Obowiązek zgłaszania dokumentacyjnego; Tłumaczenie badań kontrolnych i kontroli; Tlumaczenie opisów opakowań i opakowania towarów; Tłumaczenie dokumentów alimentacyjnych, spadkowych, darowizny, cesji, uwoerzytelnienia, poświadczenia; Tłumaczenie zestawienia towarowego sztuk przesyłki w transporcie zgodnie z ADR; Charakterystyka transportowa - przewóz luzem; Tłumaczenie opisu regulaminowego transportu w kontenerach; Tłumaczenia opisów i wszelkich innych dokumentów urzędowych, ścieżek dźwiękowych, skryptów, scenariuszy, wystąpień, posiedzeń, konferencji, szkoleń, instrukcji obsługi itp. Karty charakterystyki SDS, Ppoż, dokumenty ADR, dokumenty RID, projekt wykonawczy, porojekt powykonawczy, zapytania o niekaralność, tłumaczenie z zakresu transportu, wszelkie inne dokumenty specjalistyczne i urzędowe.

Wybrane przykłady tłumaczeń dla potrzeb urzędowych

Tłumaczenie wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Tłumaczenie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Tłumaczenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Tłumaczenie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej Tłumaczenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej Tłumaczenie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego Tłumaczenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności Tłumaczenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Tłumaczenie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne Tłumaczenie oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką (likwidacja przedsiębiorstwa). Tłumaczenie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia Tłumaczenie duplikatu zezwolenia na sprzedaż towarów Tłumaczenie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych  Tłumaczenie interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szukaj
Szukam tłumacza przysięgłego, szukam biura tłumaczeń, szukam agencji tłumaczeniowej, szukam .

Jeśli masz taki problem - nie wahaj się, skorzystaj z naszych usług, trafiłeś najlepiej!Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumacze Warszawa angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 
Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE