Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia Aktów Notarialnych

Kategoria: Tłumaczenia Aktów Notarialnych
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Kategorie główne:

Tłumaczenie aktu notarialnego kupna/sprzedaży - TAK
Tłumaczenie aktu notarialnego umowy spółki - TAK
Tłumaczenie aktu notarianego zbycia udziałów - TAK
Tłumaczenie aktu notarialnego zakupu nieruchomości - TAK
Tlumaczenie aktu notarianego ustanowienia przedstawicielstwa handlowego - TAK
Tlumaczenie aktu notarialnego umowy cesji - TAK
Tłumaczenia na żywo podczas czynności notaiusza z pieczęcią przysięgłą - TAK
Tłumaczenie aktu notarianego poświadczenia tożsamości - TAK
Tlumaczenie aktu notarianego przeniesienia praw - TAK
Tlumaczenie aktu notarialnego odstąpienia od roszczeń - TAK
Tłumaczenie aktu notarianego zrzeczenia się praw -TAK
Tłumaczenie aktu notarianego objęcia akcji - TAK
Tłumaczenie aktu notarialnego rozwiązania spółki - TAK
Tłumaczenie aktu notarianego ustanowienia pełnomocnictwa - TAK
Tłumaczenia aktów notarialnych krajowych i zagranicznych - TAK
Tłumaczenenia aktów notarialnych przez tłumaczy przysiegłych - TAK
Tłumaczenie na akcie notarialnym w kancelarii notariusza - TAK
Tłumaczenia aktów notarianych pisemne - TAK
Tłumaczenie pozostałych rodzajów aktów notarianych - TAK
Poświadczenia przysiegłe tłumaczeń aktów notarianych - TAK
Tlumaczenie dla kancelarii notarialnej na miejscu - TAK
Tlumaczenia w trakcie czynności notarialnych przez tłumacza przysięgłego z dojazdem - TAK
Tłumacznie aktów notarianych ustne w kancelarii - TAK
Pomoc we wskazaniu niezbędnej dokumentacji w języku polskim i w tłumaczeniu z dokumentu źródłowego - TAK


Obszary zadaniowe:

 

Tłumaczenia dokumentów handlowych, uchwał, aktów założycielskich spółek, raportów, zezwoleń, umów, pozwoleń na pracę, prospektów emisyjnych, protokołów, listów intencyjnych, zaświadczeń, dokumentów wizowych, aktów notarialnych, poświadczeń, CV, listów motywacyjnych, życiorysów, spraw urzędowych, dokumentów spółki, świadectwa pracy, umów kupna, sprzedaży, współpracy, powiernictwa, reprezentacji, przedstawicielstwa, podań o pracę, dokumentów przewozowych, instrukcji technicznych, świadectw o niekaralności, stron internetowych, wpisów do ewidencji, KRS, książeczek wojskowych, odpisów, deklaracji zgodności, świadectw ukończenia szkoły, uczelni, szkolenia, kursu, sprawozdań finansowych  prezentacji, dokumentacji przetargowych, ofert, instrukcji obsługi, bilansów, szkoleń, indeksów, upoważnień, pełnomocnictw, dyplomów, kart ocen, dokumentów celnych, samochodowych, wyjazdowych, mienia przesiedlenia, dowodów rejestracyjnych, artykułów, poradników, przewodników, książek, postępowań sądowych, celnych, administracyjnych, prezentacji internetowych, procedur, rejestrów, rachunków wyników, praw jazdy, aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, ślubu, projektów budowlanych, marketingowych, finansowych, technicznych, medycznych, farmaceutycznych, motoryzacyjnych, prawnych, prawniczych, geodezyjnych, architektonicznych, transportowych, przewozowych, wystawienniczych, firmowych, prawnych, organizacyjnych, konferencji, posiedzeń, wystąpień, świadectw dojrzałości, zaproszeń, odpisów, wypisów, opisów i wszelkich innych dokumentów urzędowych, ścieżek dźwiękowych, skryptów, scenariuszy, wystąpień, posiedzeń, konferencji, szkoleń, instrukcji obsługi itp.



Kategorie klientów:

Kancelarie adwokackie, kancelarie prawne i prawnicze, kancelarie notarialne, jednoosobowi adwokaci, radcy prawni, prawnicy, notariusze, korporacje, firmy, osoby fizyczne.


Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK



Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
akty.notarialne.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia specjalistyczne przysiegłe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński, węgierski, chiński, turecki i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 





Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE