Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Kategoria: Tłumaczenia dokumentów samochodowych
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma wykonuje wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów samochodowych, w dowolnych kombinacjach językowych. Tłumaczenia są uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych i mogą być wykorzystywane dla potrzeb urzędowych w Polsce i zagranicą.


Obszary zadaniowe - TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH Z ZAKRESU:

Dokumenty tożsamości, dowód osobisty lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość,  odpis z KRS, wniosek o rejestrację pojazdu, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, dowód rejestracyjny, karty pojazdu,  zaświadczenia, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, badanie techniczne pojazdów, dokumenty z przeglądu technicznego, dowód własności pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca, brief, mały brief, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje, pozwolenia, tłumaczenia dokumentów samochodowych eksportowe, importowe, dokumenty wwozowe, pojazdy powypadkowe, samochody po szkodzie, samochody nowe itp.


Kategorie podstawowe:

Tłumaczenia dokumentów samochodowych opisów pojazdów - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych katalogów części - TAK
Tłumaczenia dokumentów likwidacji szkód samochodowych - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych przewozowych - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych celnych - TAK

Tłumaczenia przepisów importowych i eksportowych - TAK
Tłumaczenia dok samochodowych - dowody rejestracyjne pojazdów - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych - karty pojazdu/samochodu - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych - przysiegłe - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych umów sprzedaży samochodu - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych umów kupna samochodu - TAK
Tłumaczenia dokumentów użytkownika pojazdu/samochodu - TAK
Tłumaczenia opisów technicznych pojazdów/samochodów
osobowych/samochodów ciężarowych - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych - dowodów rejestracyjnych - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeń samochodowych - TAK
Tłumaczenie briefu - TAK
Tłumaczenie faktury zakupu - TAK
Tłumaczenia instrukcji pojazdów/ instrukcji użytkownika samochodu - TAK


Subkategorie:

Tłumacze przysięgli języka angielskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka niemieckiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka niemieckiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka włoskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka niderlandzkiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka francuskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka czeskiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka szwedzkiego - dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka greckiego - dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka tureckiego – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka duńskiego - dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języka łacińskiego - dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli innych języków – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacze przysięgli języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – dokumenty samochodowe - TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – dokumenty samochodowe - TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia przysiegle urzędowe - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia dla Wydziału Komunikacji - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK


Skrótowy wykaz tłumaczonych dokumentów:

Tłumaczenia dokumentów tożsamości - dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Tłumaczenie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego -
tłumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Tłumaczenia dokumentu potwierdzającego tożsamość język angielski – TAK
Odpis z KRS - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Wniosek o rejestrację pojazdu - t
łumaczenia dokumentów samochodowych angielski dla Urzędu Komunkacynego – TAK
Zaświadczenie o nadaniu nr REGON nr NIP - t
łumaczenia dokumentów samochodowych – TAK
Dowód rejestracyjny - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Karta pojazdu - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Zaświadczenie rejestracyjne - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Dokumenty potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Dokumenty z przeglądu technicznego - t
łumaczenia dokumentów samochodowych język angielski – TAK
Tłumaczenia dowódu własności pojazdu - TAK
Tłumaczenie wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych - TAK
Tłumaczenia umowy sprzedaży samochodu - TAK
Tłumaczenia umowy zamiany samochodu - TAK
Tłumaczenia umowy darowizny pojazdu - TAK
Tłumaczenie umowy dożywocia - TAK
Tłumaczenia faktury VAT - TAK
Tłumaczenie prawomocnego orzeczenia sądu rozstrzygające o prawie własności - TAK
Tłumaczenia dowódu uiszczenia opłaty skarbowej - TAK
Tłumaczenie pełnomocnictwa przy sprzedaży pojazdu - TAK
Tłumaczenie dokumentu tożsamości cudzoziemca: paszportu oraz wizy pobytowej i potwierdzenia czasowego pobytu lub karty czasowego pobytu lub potwierdzenia czasowego zameldowania cudzoziemca - TAK
Tłumaczenie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki - TAK
Tłumaczenia odpisu z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy - TAK
Tłumaczenia umów międzynarodowych - TAK
Tłumaczenia zaświadczeń z ambasady - TAK
Tłumaczenia akredytacji - TAK
Tłumaczenia dokumentów samochodowych eksportowych, importowych - TAK
Tłumaczenia dokumentów wwozowych - TAK
Tłumaczenia dokumentów pojazdów powypadkowych, samochodów po szkodzie, samochodów fabrycznie nowych itp
. - TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
dokumentow.samochodowych.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia przysiegle dokumentów samochodowych angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Wydział KomunikacjiFundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE