Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia Finansowe Warszawa

Tłumaczenia specjalistyczne, finansowe, tłumaczenia pisemne zwykłe, przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Tłumaczenia z obszaru finansów wykonywane są przez specjalistów językowych z wyższym wykształceniem ekonomicznym. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Podstawowy grupy tematyczne:

Akcje

Analizy Spółek
Bankowość Internetowa
Bankowość Inwestycyjna
Bilanse
Fuzje
Kontakty terminowe
Memoranda Informacyjne
Dokumenty ksiegowe
Dokumenty rachunkowe
Oferty Publiczne
Prospekty Emisyjne
Sprawozdania Biegłych Rewidentów
Sprawozdanie Okresowe
Sprawozdania Roczne
Wskaźniki Techniczne


Kategorie główne:


Tłumaczenia finansowe – audyt - TAK

Tłumaczenia finansowe – bankowość - TAK

Tłumaczenia finansowe – biznesplan - TAK

Tłumaczenia finansowe – ekonometria - TAK

Tłumaczenia finansowe – finanse przedsiębiorstw - TAK

Tłumaczenia finansowe – finanse publiczne - TAK

Tłumaczenia finansowe – finanse samorządowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – fundusze powiernicze - TAK

Tłumaczenia finansowe – giełda papierów wartościowych - TAK

Tłumaczenia finansowe – giełdy towarowe  - TAK

Tłumaczenia finansowe – informatyka – TAK

Tłumaczenia finansowe – kontroling - TAK

Tłumaczenia finansowe – kredyty - TAK

Tłumaczenia finansowe – księgowość - TAK

Tłumaczenia finansowe – papiery wartościowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – prawo bankowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – prawo finansowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – prawo papierów wartościowych - TAK

Tłumaczenia finansowe – prawo ubezpieczeniowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – prospekty emisyjne - TAK

Tłumaczenia finansowe – protokoły ze spotkań rad nadzorczych - TAK

Tłumaczenia finansowe – protokoły z posiedzenia Zarządu - TAK

Tłumaczenia finansowe – rachunkowość bankowa - TAK

Tłumaczenia finansowe – rachunkowość zakładów ubezpieczeń - TAK

Tłumaczenia finansowe – raporty giełdowe przysiegle - TAK

Tłumaczenia finansowe – rynek kapitałowy i pieniężny - TAK

Tłumaczenia finansowe – sprawozdania finansowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – systemy finansowo – księgowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – ubezpieczenia - TAK

Tłumaczenia finansowe – umowy kredytowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – umowy kupna - TAK

Tłumaczenia finansowe – umowy leasingowe - TAK

Tłumaczenia finansowe – umowy pożyczki - TAK

Tłumaczenia finansowe – umowy sprzedaży - TAK

Tłumaczenia finansowe – wycena przedsiębiorstwa - TAK

Tłumaczenia finansowe – zarządzanie ryzykiem - TAKWybrane typy dokumentów:

Prospekt emisyjny, oferta publiczna, sprawozdanie z dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, sprawozdanie ze sporządzenia prospektu emisyjnego, dokument zatwierdzający prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, raport z udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, informacji do oferty publicznej lub do dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, raport z zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Tłumaczenia informacji nt. emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej; tłumaczenia opisu oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej, perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający). Tłumaczenia informacji dotyczących praw i obowiązków związanych z papierami wartościowymi dla inwestorów. Tłumaczenia prospektu emisyjnego obejmują: jednolity dokument prospektu albo zestaw dokumentów obejmujący dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i dokument podsumowujący; tlumaczenie opisu emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z papieru wartościowego (podmiot zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papierami wartościowymi. Raporty okresowe; Przysiegli - raporty kwartalne, raporty roczne, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów gotówkowych, wyniki finansowe, zestawienia sprawozdawcze, zestawienia tabelatyczne, zestawienia walutowe, badanie obrotu gotówkowego, bezgotówkowego, raport z wykonania planu, Tłumaczenie sprawozdania finansowego z wykonania założeń finansowych, wytyczne sprzedażowe, tłumaczenia dokumentów ksiegowych, dokumentów rachinkowych, analiza wskaźnikowa, systemy motywacyjne dla pracowników, zestawienia listy płac, system wynagrodzeń itp.Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tlumacz finansowy - TAK
Tlumacz angielski biegły rewident - TAK
Tlumacz przysiegly ekonomista, finansista - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.finansowe.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, ustne, konferencyjne, kabinowe
Tłumaczenia specjalistyczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE