Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia p.poż i BHP

Kategoria: Tłumaczenia p.poż i BHP
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma wykonyje wszelkiego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne, w tym z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego p.poż oraz BHP.


Przykłady tłumaczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Tłumaczenie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Tłumaczenia rozporządzeń i regulaminów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Tłumaczenie regulaminu 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Tłumaczenia świadectw dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Tłumaczenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Tłumaczenie regulaminu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
Tłumaczenia 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Tłumaczenie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego.
Tłumaczenia uzgodnień
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Tłumaczenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Tłumaczenia z zakresu PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
Tłumaczenia z zakresu regulaminów PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
Tłumaczenia z zakresu PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
Tłumaczenia z zakresu
PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
Tłumaczenia z zakresu
PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
Tlumaczenia z zakresu prawa pracy; bezpieczeństwa i higieny pracy; ochrony przeciwpożarowej; higieny środowiska pracy;

Tłumaczenia z zakresu

ochrony pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne

udzielana pierwszej pomocy;

podstawowych zagadnień higieny - minimum sanitarnego;

HACCP, GHP oraz GMP;

kosztów pracy;

szczególnych form czasu pracy;


Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka włoskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka francuskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka czeskiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka szwedzkiego - tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka greckiego - tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka tureckiego – tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka duńskiego - tlumaczenia p.poż i BHP - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Tlumacze techniczni - TAK
Tlumacz inspektor BHP - TAK
Tłumacz strażak - TAK
Tłumacz instruktor p.poż i BHP - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Przykładowe rodzaje tłumaczonych dokumentów:


Instrukcja BHP dla Hurtowni

Instrukcja BHP Alarmowa

Instrukcja BHP obsługi frezarki

Instrukcja BHP obsługi elektronarzędzi

Instrukcja BHP obsługi betoniarki

Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki

Instrukcja BHP obsługi maszyn i urządzeń

Instrukcja BHP obsługi krajalnicy pieczywa

Instrukcja BHP obsługi ksera

Instrukcja BHP obsługi mieszarki

Instrukcja BHP obsługi faksu

Instrukcja BHP obsługi prasy do metalu

Instrukcja BHP obsługi pieca piekarniczego

Instrukcja BHP obsługi malarni proszkowej

Instrukcja BHP obsługi maszyn szyjących

Instrukcja BHP obsługi maszynki do mięsa

Instrukcja BHP obsługi koparko-ładowarki

Instrukcja BHP obsługi komputera z monitorem ekranowym

Instrukcja BHP - Sekretariat

Instrukcja BHP dla prac malarskich

Instrukcja BHP dla kierowcy samochodowego

Instrukcja BHP obsługi tokarki

Instrukcja BHP - obsługa szlifierki

Instrukcja BHP obsługa wiertarki stołowej

Instrukcja BHP nożyc gilotynowych

Instrukcja BHP dla prac dekarskich

Instrukcja BHP - montażownica opon

Instrukcja BHP - piła taśmowa do drewna

Instrukcja BHP dla magazynu tarcicy

Instrukcja BHP dla obsługi frezarki dolnowrzecionowej do drewna

Instrukcja BHP dla obsługi heblarki grubościówki

Instrukcja BHP dla obsługi klejarki odzieżowej

Instrukcja BHP dla obsługi kleszczy ogłuszających

Instrukcja BHP dla obsługi młota wyburzoniowego

Instrukcja BHP dla obsługi oczyszczrki bębnowej

Instrukcja BHP dla obsługi oklejarki płyt wiórowych

Instrukcja BHP dla obsługi osadzaka hilti

Instrukcja BHP dla obsługi patelni elektrycznej

Instrukcja BHP dla obsługi piły do cięcia betonu sthil

Instrukcja BHP dla obsługi piły tarczowej do cięcia mięsa i kości

Instrukcja BHP dla obsługi prasowalnicy

Instrukcja BHP dla obsługi rusztowania jezdnego RJ 1100

Instrukcja BHP dla obsługi piły do cięcia asfaltu

Instrukcja BHP dla obsługi suszarni do drewna

Instrukcja BHP roboty budowlane-rusztowania

Instrukcja BHP dla obsługi trzonu kuchennego gazowego

Instrukcja BHP dla obsługi wibratora wgłębnego elektrycznego

Instrukcja BHP dla obsługi wilka

Instrukcja BHP dla obsługi wyważarki kół samochodowych

Instrukcja BHP dla robót rozbiórkowych

Instrukcja BHP dla serwisu elektronicznego

Instrukcja BHP dla obsługi wózka jezdniowego i podnośnikowego

Instrukcja BHP przemieszczania ręcznego przedmiotów nieporęcznych (mebli)

Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora powierzchniowego

Instrukcja BHP montażu armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE niskiego ciśnienia

Instrukcja BHP montażu armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE średniego ciśnienia

Instrukcja BHP naprawy gazociągu PE niskiego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf

Instrukcja BHP naprawy gazociągu PE średniego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf

Instrukcja BHP obsługi agregatów prądotwórczych

Instrukcja BHP usuwania i zabezpieczania niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwudzielnej obejmy stalowej

Instrukcja BHP dla wykonywania robót ziemnych (wykopy)

Instrukcja BHP zamontowania lub wymontowania zaślepki na gazociągu PE niskiego ciśnienia

Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni i malarni

Instrukcja BHP odpowietrzania i zagazowania odcinka gazociągu PE niskiego i średniego ciśnienia

Zasay BHP przy eksploatacji kotłów gazowych i olejowych

Zasady BHP przy eksploatacji kotłów parowych i wodnych

Instrukcja BHP przy obsłudze laminatora

Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich

Instrukcja BHP usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

Instrukcja BHP włączania się do czynnego gazociągu lub średniego ciśnienia przys zastosowaniu urządzenia do hermetycznego nawiercania otworów-odgałęzienia do DN160MM

Instrukcja BHP usuwania niewielkich nieszczelności gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

Instrukcja BHP obowiązujaca wszystkich pracowników

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Instrukcja BHP przy pracach Administracyjno - Biurowych

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą

Karta oceny narażenia zdrowia w związku z podejrzeniem choroby zaawodowej

Zarządzenie pracodawcy w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Instrukcja BHP dla elektryka

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń

Instrukcja pierwszej pomocy ogólne zasady postępowania

Instrukcja pierwszej pomocy postępowania przy odmrożeniach

Instrukcja pierwszej pomocy postępowania przy oparzeniach

Instrukcja pierwszej pomocy postępowania przy reanimacji

Instrukcja pierwszej pomocy przy wstrząsach

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych

Instrukcja przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ze szkoły

Instrukcja BHP pracy w laboratorium

Instrukcja BHP przy pielęgnowaniu osób chorych

Instrukcja BHP dla obsługi przecinarki ściernicowej

Instrukcja BHP dla obsługi sprężarki powietrznej

Instrukcja BHP dla zakładu fryzjerskiego

Instrukcja BHP dla Hydraulika

Instrukcja BHP dla obsługi maszyny do szycia

Instrukcja BHP dla obsługi maszyn offsetowych arkuszowychInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.p.poz.bhp.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne p.poz i BHP angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE