Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia Techniczne Warszawa

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS
Tłumaczenia specjalistyczne techniczne, tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Przy pomocy tłumaczy BAS powstało wiele budynków biurowych w Warszawie, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi, została opracowana prywatyzacja przemysłu energetycznego, sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A., a niezliczone katalogi i instrukcje obsługi trafiły do użytkowników.


Rodzaje specjalizacji dokumentów technicznych:

Tłumaczenia techniczne dokumentów przetargowych - TAK
Tłumaczenia techniczne dokumentacji architektonicznej - TAK 
Tłumaczenia techniczne dokumentacji geodezyjnej - TAK 
Tlumaczenia techniczne planów geodezyjnych - TAK
Tlumaczenia techniczne planów geologicznych - TAK
Tłumaczenia techniczne planów zagospodarowania przestrzennego itp. - TAK 

Tlumaczenia techniczne instrukcji obsługi - TAK 
Tłumaczenia techniczne katalogów - TAK 
Tlumaczenia techniczne specyfikacji - TAK
Tłumaczenie techniczne opsiu patentowego - TAK
Tlumaczenia techniczne kart folderów - TAK 

Tłumaczenia techniczne badań inżynieryjnych - TAK
Tłumaczenia przepisów przeciwpożarowych ppoż - TAK
Tłumaczenie regulaminu BHP - TAK
Tłumaczenia techniczne dokumentów samochodowych - TAK
Tlumaczenia technicze dokumentów budowlanych - TAK 
Tłumaczenia technicze wyciągu z ksiąg wieczystych - TAK
Tlumaczenie techniczne projektu wdrożeniowego - TAK
Tłumaczenia techniczne projektów wykonawczych - TAK
Tlumaczenia techniczne dzienników budowy - TAK  

Tłumaczenia techniczne norm - TAK
Tłumaczenia technicze zasad higieny i bezpieczeństwa pracy (BHP) - TAK
Tłumaczenia umów, kontraktów, ustaleń, uzgodnień wykonawczych itp. - TAK 

 

Wybrane obszary tłumaczeń:
 

1. tłumaczenie techniczne instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych; instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych; instrukcji obsługi maszyn i pojazdów mechanicznych; tłumaczenia instrukcji obsługi instalacji i użytkowania programów komputerowych; instrukcji obsługi systemów internetowych i informatycznych CRM; instrukcji obsługi sprzętu AGD, RTV; instrukcji obsługi samochodów osobowych i ciężarowych; tłumaczenia techniczne instrukcji technicznych obsługii sprzętu elektronicznego; dziennika budowy, karty charakterystyki produktów, instrukcji obsługi wózków widłowych; tlumacznia instukcji obsługi dźwigów osobowych, instrukcji obsługi urządzeń biurowych, instrukcji obsługi elektroniki użytkowej, tlumaczenia projektow, planow, opisów patentowych itp.

2. tłumaczenia techniczne katalogów produktów, dokumentacji i instrukcji technicznych; tluamczenia norm jakości; tlumaczenia SIWZ; tlumaczenia patentu, kart charakterystyki; tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR),  projektowych, dokumentacji powykonawczych, wdrożeniowych, roboczych; budowy maszyn


3. tłumaczenie techniczne realizacji inwestycji, utrzymania w ruchu linii technologicznych, utrzymania i konserwacji obiektów przemysłowych, produkcji i dystrybucji; tłumaczenie dokumentacji przetargowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. tłumaczenia techniczne protokołów odbioru, zakresu prac wdrożeniowych, protokołu rozbieżności, ustaleń końcowych, wytycznych wykonawczych, nadzoru architektonicznego, uwag do protokołu, do dziennika budowy, zaleceń inspetktora BHP, zasad na terenie budowy, technicznych programów szkoleniowych, zezwoleń na budowę, pozwolenia na realizację inwestycyjną; planów inwestycyjnych, programów szkoleniowych;

5. Tłumaczenie ppoż

6.  tłumaczenia techniczne komend, poleceń, parametrów, komunikatów skanerów do diagnostyki pojazdów, dokumentacji szkoleniowych dla autoryzowanych serwisów samochodowych, opisu procesu formowania wtryskowego produkcji butelek plastikowych PET, produktów maszyny wtryskującej z rozdmuchem do tworzyw sztucznych, specyfikacji technicznych nawijarki, wentylatora; tłumaczenia techniczne  podręcznika transportu, montażu i demontażu oraz obsługi i karty konserwacji systemów sortowania, patentow, opisów i charakterystyki obrabiarek, systemu cięcia wodą, instrukcja przekładni kątowej, danych technicznych i opisu instalacji dźwignicy, windy, dźwigu, wyłączników krańcowych, sprzężonych, czujników obciążenia, przetwornicy, oceny stanu technicznego układów cylindrowych, konserwacji wagonu cysterny, układów elektrycznych, elektronicznych, drzwi chłodniczych, dokumentacji techniczno-ruchowych sprężarek, dokumentacji budowy lotniska wraz z analizami zapotrzebowania i planowanego ruchu, przewidywanymi kosztami oraz harmonogramami i rozplanowaniem budżetu, dokumentacji technicznej samolotów, samochodów; charakterystyki pociągów, transporterów; systemów zasilania bezprzerwowego (UPS), dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia do montażu, projektu systemu wykrywania i gaszenia gazem itp.

7. tłumaczenia techniczne katalogów części samochodowych, narzędzi spawalniczych do wyposażenia warsztatów samochodowych, kart części zamiennych, żurawi obrotowych słupowych AGD, pralek, lodówek, zmywarek, ekspresów do kawy, linii produkcyjnych do produkcji artykułów higienicznych, agregatów do malowania natryskowego powierzchni pod wysokim ciśnieniem, gładzi gipsowych, pokryć dachowych, katalogu czytników kart zbliżeniowych wraz z charakterystykami, wyrobów mięsnych, wędliniarskich i podrobów itp.

Subkategorie:


Tłumaczenia techniczne NOT – TAK
Tłumaczenia techniczne języka angielskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka rosyjskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka francuskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka włoskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka hiszpańskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka czeskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka tureckiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka portugalskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka niderlandzkiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka słowackiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka ukraińskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka szwedzkiego – TAK
Tłumaczenia dokumentacji technicznych – TAK
Tłumaczenia techniczne języków pozaeuropejskich - TAK
Tłumacz inżynier – TAK
Tłumacz technik – TAK
Tłumacz zdalny TAK
Tłumacz techniczny na miejscu – TAK
Tłumacz techniczny dwujęzyczny - TAK
Tłumacz techniczny przysięgły – TAK
Tłumacz techniczny konsekutywny - TAK
Tłumacz techniczny konferencyjny - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia transportowe - TAK
Tłumaczenia architektoniczne – TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa - TAK

Tłumaczenia zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej, Tlumaczenie analiz obowiązków osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom, Tłumaczenie regulaminu wdrażania zabezpieczeń p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów, Tlumaczenia szkoleń p.poż. dla pracowników, Tlumaczenie dokumentacji przeciwpożarowej, Tłumaczenia zasad doboru i rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic, Tłumaczenia analiz i ocen zagrożenia pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.techniczne.techniczni.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, ustne
Tłumaczenia techniczne - angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński, hiszpański i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE