Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia Ubezpieczeniowe Warszawa

Kategoria: Tłumaczenia Ubezpieczeniowe Warszawa
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS 
Tłumaczenia specjalistyczne z zakresu ubezpieczeń. Tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Podstawowe obszary zadaniowe:

 

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia majątkowe - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia mieszkań i lokali - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - cargo w transporcie - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - oc przewoźnika - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - oc spedytora - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - oc obowiązkowe osób fizycznych - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia komunikacyjne - TAK
Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia turystyczne - TAK
Tłumaczenia z zakresu - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - TAK
Tłumaczenia z zakresu - odpowiedzialności cywilnej deliktowej/kontraktowej – TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu -ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek) - TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych - TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności - TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z  nienależytego wykonania usługi – TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenie od utraty zysku – TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia osobowe pracowników - TAK Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenia grupowe – TAK

Tłumaczenia ubezpieczeniowe z zakresu - ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)

 


Teksty tłumaczeń obejmują min:


likwidację szkód, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie, funduszów emerytalno-rentowych, reasekuracyjne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdrowotne, usługi zdrowotne, związane z długotrwałą niezdolnością do pracy, usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych, ubezpieczenia od odpowiedzialnościcywilnej, ubezpieczenia transportowe i towarowe, usługi ubezpieczeniowe transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenie od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kredytów i gwarancji, ubezpieczenia kredytów i gwarancji, ubezpieczenia związane z udzielaniem pomocy, od kosztów sądowych i strat finansowych, ubezpieczenia od strat finansowych oraz wszelkie inne dokumenty z zakresu ubezpieczeń.Subkategrie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze ubezpieczeniowi przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie ubezpieczeniowi dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłuamczenia marketingowe - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumaczenia finansowe - TAK
Tlumacz agent ubezpieczeniowy - TAK
Tłumacz przysiegly urzędnik firmy reasekuracyjnej
Przysiegli ubezpieczenia na miejscu - tak
Tłumaczenia z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji - TAK
Tłumacze ubezpieczeniowi Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Wybrane rodzaje dokumentów:

Tłumaczenie aktualizacji wywiadu u osoby i rodziny korzystającej z pomocy; Tłumaczenie oświadczenia do uzyskania zasiłku opiekuńczego; Tłumaczenie oświadczenia o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego; Oświadczenie o winie w wypadku samochodowym; tłumaczenie powiadomienia o stopie zwrotu z otwartego funduszu emerytalnego; tłumaczenie propozycji zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego; tłumaczenie rocznego sprawozdania głównego oddziału dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupiekapitałowej; Roczne sprawozdanie krajowego zakładu ubezpieczeń podlegającego dodatkowemu nadzorowi dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej; tłumaczenie wniosku o ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Tłumaczenia wniosków o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego); Tłumaczenie zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej; Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o członkostwo z otwartym funduszem emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej; tłumaczenie zgłoszenia szkody;  tłumaczenie zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej itp.
Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.ubezpieczeniowe.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia specjalistyczne ubezpieczeniowe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE