Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia umów umowy przysiegle

Kategoria: Tłumaczenia umów umowy przysiegle
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń. Tłumaczenia umów i kontraków handlowych wykonywane są przez tłumaczy wyspecjalizowanych w obszarze prawa, w tym przez tłumaczy przysięgłych. 

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.


Kategorie podstawowe:


Tłumaczenie umowy pożyczki - TAK
Tłumaczenia
umowy zamiany - TAK
Tłumaczenie
umowy dostawy - TAK
Tłumaczenie
umowy kontraktacji - TAK
Tłumaczenie
umowy o dzieło - TAK
Tłumaczenie
umowy o roboty budowlane - TAK
Tłumaczenie
umowy najmu - TAK
Tłumaczenie
umowy leasingu - TAK
Tłumaczenie
umowy użyczenia – TAK
Tłumaczenie umowy kupna - TAK
Tłumaczenie
umowy sprzedaży - TAK
Tłumaczenie
umowy rachunku bankowego - TAK
Tłumaczenie
umowa zlecenia - TAK
Tłumaczenie
umowy agencyjnej - TAK
Tłumaczenie
umowy komisu - TAK
Tłumaczenie
umowy przewozu - TAK
Tłumaczenie
umowy spedycji - TAK
Tłumaczenie
umowy ubezpieczenia - TAK
Tłumaczenie
umowy przechowania - TAK
Tłumaczenie
umowy składu - TAK
Tłumaczenie
umowy spółki - TAK
Tłumaczenie
umowy poręczenia - TAK
Tłumaczenie
umowy darowizny - TAK
Tłumaczenie
umowy renty - TAK
Tłumaczenie
umowa adhezyjna - TAK
Tłumaczenie
umowa o dożywocie - TAK
Tłumaczenie
umowy w zakresie czynności bankowych – TAK

Tłumaczenie umowy pożyczki - TAK
Tłumaczenie umowy o pracę – TAK
Umowa o wykonanie prac projektowych i związanych z projektowaniem - TAK

 


Inne typy tłumaczonych umów:

 

- umowa rezerwacyjna,
- umowa przedwstępna,
- umowa przewozowa,
- umowa nabycia akcji
- umowa cesji,

- umowa przyrzeczona
- umowa sprzedaży,
- umowa cywilnoprawna,
- umowy o pracę,
- umowa reprezentacji,
- umowa pełnomocnictwa,
- umowa zastępstwa procesowego

- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- umowa dostawy,
- umowa darowizny pojazdu,
- umowa najmu,
- umowa dzierżawy,
- umowa użyczenia,
- umowa spółki,
- umowa akwizycji,
- umowa zamiany
- kontrakt handlowy


tłumaczenie kontraktu, rozporządzenia, dyrektywy, zarządzenia, ustawy, umow, przepisy, regulaminy, oświadczenia, pelnomocnictwa, zaświadczenia, ugody, kontraktu, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników, porozumienia, odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe, pozwu,  pozwu wzajemnego, sprzeciwu od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów, windykacji, testamentu,  upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty, nakazu płatniczego, klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego; tlumaczenie nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych, wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS; tlumaczenie świdectwa niekaralności, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli, czeków, akcji, obligacji, pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, franchisingu, warunków umownych, studium wykonalności, żądania zwrotu, tłumaczenia ochrony praw autorskich, arbitrażu; tłumaczenia przeniesienia praw, cesji, zastawu, protestu, ustanowienia zastępstwa procesowego, postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej; tłumaczenia dla urzędów, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy tlumaczenia dla rzeczników patentowych, adwokatów z urzędu, zrzeszeń, związków, doradców podatkowych, fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.


Subkategorie:

Tłumacze umów i kontraktów prawnicy - TAK
Tłumacze umów - języka angielskiego – TAK
Tłumacze umów - języka niemieckiego – TAK
Tłumacze umów - języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze umów - języka niemieckiego – TAK
Tłumacze umów - języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze umów - języka włoskiego – TAK
Tłumacze umów - języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze umów - języka francuskiego – TAK
Tłumacze umów - języka czeskiego – TAK
Tłumacze umów - języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze umów - języka greckiego - TAK
Tłumacze umów - języka tureckiego – TAK
Tłumacze umów - języka duńskiego - TAK
Tłumacze umów - języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenia kontraktów - techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia kontraktów budowlanych - TAK
Tłumaczenie zmian w umowie - TAK
Tłumaczenia kontraktów - umowy motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia kontraktów - umowy informatyczne - TAK
Tłumacze przysiegli Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Tłumacz prawa, tlumaczenia przysięgłe prawnicze, tlumacz prawnik, radca prawny, adwokat, asesor. Tłumacze przysięgli prawni różnych języków, w tym z angielskiego na polski i z polskiego na angielski na miejscu. Tlumaczenie przysiegle prawnicze pisemne i ustne. Tłumaczenia prawne z poświadczeniem. Tłumaczenia prawne nawet w dniu zlecenia.


Przykładowe rodzaje umow i innych tłumaczonych dokumentów:


DS załącznik do pism procesowych

PM pozew w postępowaniu cywilnym

PU pozew w postępowaniu uproszczonym

SpN sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

SpWU  Sprzeciwy od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym

Załącznik uzupełniający do pozwu z wnioskiem zabezpieczenie o zabezpieczenie powództwa

WD pismo zawierające wnioski dowodowe.

Za N zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Pismo procesowe w postępowaniu cywilnym dane uzupełniające stron lub pełnomocników

Nota obciążeniowa

Nota odsetkowa

Prośba o potwierdzenie salda

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa renty

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa przewozu

Wezwanie do wydania przedmiotu

Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

Umowa dostawy

Umowa Darowizny

Porozumienie w sprawie długów

Umowa o reklame

Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

Propozycja rozwiązania umowy

Cesja

Ugoda

Ugoda pozasądowa

Umowa dealerska

Umowa do gwarancji

Umowa Forfaitingu

Umowa Franchisingu

Umowa leasingu

Umowa o przejęcie długu

Umowa poręczenia

Umowa przewłaszczenia

Umowa ustanowienia zastawu

Umowa agencyjna

Umowa podnajmu

Umowa administracji nieruchomości

Umowa przedwstępna kupna

Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa o przedłużenie terminu płatności

Umowa Barterowa

Umowa Patronacka

Umowa sponsorska

Umowa o wykonanie robót remontowo-budowlanych

Umowa o rezerwację lokalu mieszkalnego

Umowa kupna - sprzedaży kota

Umowa zlecenia kupna samochodu do sprowadzenia z U.S.A

Umowa o dostawę mebli

Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Umowa na wywóz olejów przepracowanych

Umowa odbioru odpadów

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy o zarządzanie nieruchomościami

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na raty

Umowa o kredyt gotówkowy

Umowa poręczenia spłaty kredytu

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa Lombardowa

Umowa o zarządzanie podmiotem gospodarczym

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej

Umowa sprzedaży komisowej samochodu

Umowa Lombardowa

Umowa o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Umowa najmu budynku

Umowa pożyczki wraz z ustanowieniem zastawu

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego

Umowa o sponsorowanie

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną (prowadzenie kasy)


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.umowy.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE