Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie aktu urodzenia małżeństwa zgonu

Kategoria: Tłumaczenie aktu urodzenia małżeństwa zgonu
Godziny: 8.00 – 17.30
Komunikacja: Metro Politechnika (Warszawa)

Więcej informacji: www.bas.pl
 

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma tłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, w tym akty urodzenia, akty zgonu, akty ślubu, certyfikaty, apostille, oświadczenia, poświadczenia, zaświadczenia urzędowe itp.


Kategorie główne:

Tłumaczenie aktu urodzenia (metryka) - TAK
Tlumaczenie aktu zgonu, śmierci - TAK
Tłumaczenie aktu małżeństwa, ślubu - TAK
Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności - TAK
Tłumaczenie lekarskiego świadectwa zgonu -TAK
Tlumaczenie przez tłumacza przysięgłego - TAK
Tlumaczenie przysięgłe dowodu osobistego - TAK
Tłumaczenie paszportu - TAK
Tłumaczenie dla Urzędu Stanu Cywilnego - TAK
Tlumaczenie dla Urzędu do spraw Cudzoziemców - TAK
Tłumaczenie decyzji USC - TAK
Tłumaczenie legitymacji - TAK
Tłumaczenie metryki urodzenia - TAK
Tłumaczenie dowodu osobistego - TAK
Tłumaczenie przysięgłe dyplomu - TAK
Tłumaczenia aktów cywilno-prawnych - TAK
Tłumaczenie pieczęci urzędowej - TAK
Tłumaczenia adnotacji urzędowych - TAK
Tłumaczenie nadania dziecku imienia i nazwiska - TAK
Tłumaczenie decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - TAK
Tłumaczenie poświadczenia zmiany nazwiska małoletniego dziecka - TAK


Przykładowe obszary tematyczne:

Tłumaczenie odpisów skróconych aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydanych przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia; tłumaczenie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (tłumaczenia wymagane dla osób rozwiedzionych), Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, tlumaczenie oryginalnego odpisu orzeczenia wraz z urzędowym poświadczeniem przysięgłym i pieczęcią tłumacza na język polski; tłumaczenie  odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa; tlumaczenie  prawomocnego orzeczenia sądu; tłumaczenie aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów); tłumaczenie dokumentu poświadczającego prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa; tłumaczenie dla cudzoziemca dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego; prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu; tłumaczenie dokumentów tożsamości narzeczonych; tłumaczenie dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej; tłumaczenie oświadczenia osób  zamierzających zawrzeć związek małżeński o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa; tłumaczenie oświadczeń składanych przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym; tłumaczenie przysięgłe na miejscu - cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza przysięgłego; tłumaczenie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego; tłumaczenie zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego; tłumaczenie zaświadcza zawarcia małżeństwa. Tłumaczenie metryki, dokumentu urodzin, pochodzenia, poświadczenia obywatelstwa itp.Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tlumaczenia aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tlumacz dokumentów urzędowych - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.aktu.urodzenia.slubu.zgonu.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia urzędowe, ceywilno-prawne itp: angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, włoski, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz  Urząd do Spraw Repatiacji i Cudzoziemców * Urząd Stanu CywilnegoFundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE