Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie bizesplanów

Kategoria: Tłumaczenie bizesplanów
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma tłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty specjalistyczne i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem biznesplanów oraz analiz rynkowych.


Kategorie podstawowe:Tłumaczenia biznesplanów i sprawozdań finansowych – TAK

Tłumaczenia biznesplanów operacyjnych – TAK

Tłumaczenia biznesplanów prawnych – TAK

Tłumaczenia biznesplanów technicznych – TAK

Tłumaczenia biznesplanów handlowych – TAK

Tłumaczenia biznesplanów inwestorskich – TAK

Tłumaczenie biznesplanów organizacyjnych – TAK

Tłumaczenie biznesplanów okresowych - TAK


Obszary zadaniowe: 

Tłumaczenie biznes-planów handlowych. Tłumaczenia biznes planów do operacji krajowych oraz zagranicznych. Informacji o potencjale i wiarygodności partnera handlowego. Tłumaczenie biznesplanów; oceny zdolności kredytowej. Tłumaczenie biznesplanów nt. doświadczeń windykacyjnych, rejestrów dłużników, wierzytelności wystawionych na sprzedaż, terminowego regulowania zobowiązań (ocena płatności). Tłumaczenie biznesplanu z ryzyka kredytowego. Tłumaczenie biznesplanów nt. sytuacji kontrahenta (sytuacja finansowa, zwyczaje płatnicze, współpraca, historia, referencje). Tłumaczenia biznesplanów dotyczących bezpieczeństwa transakcji handlowych. Tłumaczenia biznesplanu nt. wiarygodności partnerów handlowych. Biznesplan danych o imporcie, eksporcie, inwestycjach, głównych odbiorcach i dostawcach, ocenie zdolności kredytowej i wypłacalności firmy, zalecanym poziomie kredytu kupieckiego. Biznesplany wskaźnikowe - powiązania kapitałowe, historia działalności firmy. Biznes plany  z rynku nieruchomości – biznes plan deweloperski o stanie prawnym nieruchomości badanej firmy. Biznesplany dotyczące trendów rynkowych. Biznesplany badanego podmiotu - dane rejestrowe oraz szczegółowy opis obserwacji. Informacje nt. otoczenia firmy, jej lokalizacji, oszacowanej powierzchni, zakresu prowadzonej działalności, widocznego oznakowania, zaobserwowanej liczby pracowników, środków transportu, urządzeń, towarów oraz innych danych uzgodnionych z Klientem itp. Tłumaczenia biznesplanów z audytu. Tłumaczenia biznesplanów księgowych, rachunkowych, rozliczeniowych. Tłumaczenie biznesplanów finansowych, ekonomicznych. Tłumaczenia biznesplanów prawnych, technicznych, medycznych, informatycznych, szkoleniowych. Tłumaczenia biznes planów dla inwestorów. Tłumaczenie sprawozdań z posiedzenia Zarządu. Tłumaczenie biznesplanu zgodnie z wytycznymi  Rady Nadzorczej. Tłumaczenie biznesplanu dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA). Tłumaczenia biznesplanów kupna/sprzedaży, biznesplanu stanu zaawansowania robót, biznesplanu otwarcia/zamknięcia itp. Tłumaczenie charakterystyki zarządu i stosunków własnościowych firmy; tłumaczenie opisu doświadczeń zawodowych osób ich wyników menażerskich, roli w zespole, składu rady nadzorczej, wykazu i charakterystyki doradców firmy, sposobu podziału własności i jej rodzaj(akcje, udziały, pożyczki itp.).Tlumaczenie planu działania i danych finansowych; Tłumaczenie opisu procesu produkcji i usług oraz organizacji handlowej, charakterystyka przebiegu procesu produkcyjnego, wykorzystania wyposażenia i urządzeń produkcyjnych stosowanych surowców i materiałów; Tłumaczenia wpływu procesów wytwórczego na środowisko naturalne, planowanej wymiany wyposażenia oraz konserwacji i renowacji urządzeń.

Tłumaczenie opisu zatrudnienia pracowników w różnych przekrojach, systemów wynagrodzenia pracowników, trybu i kosztów szkolenia, sposobu nabycia i oceny kadr; Tłumaczenie planu rozwoju firmy, określającego warunki, jakie muszą być spełniane, by osiągnąć zamierzoną produkcję i sprzedaż, sposób funkcjonowania firmy w przyszłości tryb zarządzania, struktura organizacji sprzedaży, formy zagospodarowania środków inwestycyjnych (plan inwestycji).

Tłumaczenie charakterystyki znaczenia rozwoju firmy dla miejscowości i regionu, liczby nowych miejsc.

Tłumaczenie oceny finansów i ich prognozy zawierającej określone wielkości kapitału potrzebnego do przewidywanej działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału:

Kapitał własny

Kapitał obcy

Dochód właścicieli od zainwestowanego kapitału, plan wykorzystania kapitałów, przewidywany bilans firmy oraz rachunek wyników.


Tłumaczenie załączników uzupełniających informacje okołorynkowe, plany odcinkowe, fragmenty sporządzane w ramach planowania rzeczowego i finansowego. Tlumaczenie informacji o produkcie i usługach, zdolności produkcyjnej firmy, sytuacji rynkowej, sprzedaży, systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej, sytuacji finansowej oraz dotyczące zaopatrzenia efektywności przedsięwzięć;
Plany marketingowe, analiza SWOT, analiza otoczenia rynkowego - tlumaczenia celów, dla których biznes plan jest sporządzony, Plan marketingowy z - prognoza działalności firmy. Tłumaczenie planów marketingowych przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, tłumaczenie planu marketingowego podczas łączenia przedsiębiorstw, Tlumaczenie analizy uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie działalności oraz ryzykownych przedsięwzięć, Tłumaczenie planów marketingowych dotyczących. zmiany form własności lub profilu działalności; tłumaczenia biznesplanów ukierunkowanych na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacjaSubkategorie:

Tłumaczenie biznesplanu - język angielski – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język niemiecki – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język rosyjski – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język niemiecki – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język hiszpański – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język włoski – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język niderlandzki – TAK

Tłumaczenie biznesplanu - język francuski – TAK

Tłumaczenie biznes-planu - języka czeski – TAK

Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK

Tłumacze języka greckiego – TAK

Tłumacze języka tureckiego – TAK

Tłumacze języka duńskiego – TAK

Tłumacze języka łacińskiego – NIE

Tłumacze innych języków europejskich – TAK

Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK

Tłumacze przysięgli zdalni – TAK

Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK

Obsługa Warszawa i okolice – TAK

Poświadczenia przysięgłe – TAK

Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK

Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK

Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK

Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak

Tłumaczenia budowlane – TAK

Tlumaczenie marketingowe – TAK

Tlumaczenie turystyczne – TAK

Tłumaczenie z zakresu rynku nieruchomości – TAK

Tłumaczenia motoryzacyjne – TAK

Tłumaczenia informatyczne – TAK

Tłumacze Warszawa – TAK

Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Tłumaczenienie planu marketingowego przysiegle - TAK


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.biznesplanu.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia biznesplanów i innych dokumentów handlowych angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE