Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie karty pojazdu tlumaczenia dowodu rejestracyjnego

Kategoria: Tłumaczenie karty pojazdu tlumaczenia dowodu rejestracyjnego
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma tłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, w tym dokumenty samochodowe, takie jak karty pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna pojazdu itp.

Kategorie podstawowe:


Tłumacze języka angielskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka włoskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka francuskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka czeskiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka szwedzkiego - tłumaczenie karty pojazdu - TAK
Tłumacze języka greckiego - tłumaczenie karty pojazdu - TAK- TAK
Tłumacze języka tureckiego – tłumaczenie karty pojazdu - TAK- TAK
Tłumacze języka duńskiego - tłumaczenie karty pojazdu - TAK- TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – tłumaczenie karty pojazdu - TAK- TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – Ttłumaczenie karty pojazdu - TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumentacji technicznych –  TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne -  TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TŁUMACZENIE KARTY POJAZDU - TAK


Obszary zadaniowe:

Tłumaczenia dokumentów samochodowych, tożsamości, dowodu osobistego lub  itp., w tym: dokumenty potwierdzające tożsamość,  odpis z KRS, wniosek o rejestrację pojazdu, zaświadczenie o nadaniu nr REGON, dowód rejestracyjny, karty pojazdu,  opisu samochodu osobowego, ciężarowego, naczepy, przyczepy itp., zaświadczenia importowego, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, badanie techniczne pojazdów, dokumenty z przeglądu technicznego, dowód własności pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karty czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca, karty pojazdu, mały karty pojazdu, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub odpis z KRS dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje, pozwolenia, tłumaczenia dokumentów samochodowych eksportowe, importowe, dokumenty wwozowe, pojazdy powypadkowe, samochody po szkodzie, samochody nowe itp.

Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.karty.pojazdu.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia dokumentów samochodowych angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE