Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie licencji zezwoleń zgód, dokumentów prawnych i urzędowych

Kategoria: Tłumaczenie licencji zezwoleń zgód, dokumentów prawnych i urzędowych
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.BAS tłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, specjalistyczne, firmowe, prawne, ze szczególnym uwzględnieniem licencji, zezwoleń, pozwoleń, zgód, dokumentacji biznesowej oraz spraw formalno-urzędowych.


Kategorie główne:

Tlumaczenie licencji na prowadzenie działaności gospodarczej - TAK
Tłumaczenia licencji programistycznych - TAK
Tłumaczenia licencji komputerowych - TAK
Tlumaczenia licencji zawodowych - TAK
Tlumaczenie licencji na użytkowanie oprogramowania - TAK
Tłumaczenie zezwolenia na pobyt stały, pobyt czasowy - TAK
Tłumaczenie zezwolenia na pracę - TAK
Tłumaczenienie zezwolenia na wywóz i utylizację odpadów - TAK
Tlumaczenie pozwolenia na zajęcia pasa drogowego - TAK
Tłumaczenie zezwolenia na przniesienie praw autorskich - TAK
Tłumaczenie zgody na wykorzystanie praw twórcy do utworu - TAK
Tłumaczenie zgody na cesję praw artystycznych - TAK
Tłumaczenia pozwolenia na udział w imprezie artystycznej i wykorzystanie aspektów twórczych dzieła - TAK


Wybrane obszary zadaniowe:

1.  Tłumaczenie wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

2.  Tłumaczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.

3.   Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

4.   Tlumaczenie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5.   Tlumaczenie certyfikatu kompetencji zawodowych:

Przedsiębiorcy, osób zarządzających, osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania. Tlumaczenie zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania transportu drogowego przez obywatela zagranicznego:
Tlumaczenie certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem); tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.Tłumaczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

6.   Tłumaczenie zaświadczenia (informacji) z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym: osób będących członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

7.   Tłumaczenie dokumentów potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: roczne sprawozdanie finansowe, dokumenty potwierdzające:
- dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych; udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości.

8.   Tłumaczenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.

9.   Tłumaczenie wykazu pojazdów samochodowych  zgłaszanych do licencji wraz z tłumaczeniami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również tłumaczenie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nimi . tłumaczenie umowy leasingu wraz z protokołem odbioru; tlumaczenie upoważnienia do użytkowania pojazdu, tlumaczenie umowy najmu; tłumaczenie umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy przewłaszczenia; umowa o kredyt.

10. Tłumaczenie dowodu wniesienia opłaty za udzielenie licencji.

 
Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.licencji.przysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia licencji, zezwoleń, pozwoleń angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE