Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie przysięgłe umów

Kategoria: Tłumaczenia przysięgłe umów
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Kategorie podstawowe:


Tłumaczenie umowy pożyczki - TAK
Tłumaczenia
umowy zamiany - TAK
Tłumaczenie
umowy dostawy - TAK
Tłumaczenie
umowy kontraktacji - TAK
Tłumaczenie
umowy o dzieło - TAK
Tłumaczenie
umowy o roboty budowlane - TAK
Tłumaczenie
umowy najmu - TAK
Tłumaczenie
umowy leasingu - TAK
Tłumaczenie
umowy użyczenia – TAK
Tłumaczenie umowy kupna - TAK
Tłumaczenie
umowy sprzedaży - TAK
Tłumaczenie
umowy rachunku bankowego - TAK
Tłumaczenie
umowa zlecenia - TAK
Tłumaczenie
umowy agencyjnej - TAK
Tłumaczenie
umowy komisu - TAK
Tłumaczenie
umowy przewozu - TAK
Tłumaczenie
umowy spedycji - TAK
Tłumaczenie
umowy ubezpieczenia - TAK
Tłumaczenie
umowy przechowania - TAK
Tłumaczenie
umowy składu - TAK
Tłumaczenie
umowy spółki - TAK
Tłumaczeni
umowy poręczenia - TAK
Tłumaczenie
umowy darowizny - TAK
Tłumaczenie
umowy renty - TAK
Tłumaczenie
umowa adhezyjna - TAK
Tłumaczenie
umowa o dożywocie - TAK
Tłumaczenie
umowy w zakresie czynności bankowych – TAK

Tłumaczenie umowy pożyczki - TAK
Tłumaczenie umowy o pracę – TAK

 


Inne typy tłumaczonych umów:

 

- umowa rezerwacyjna,
- umowa przedwstępna,
- umowa przewozowa,
- umowa nabycia akcji
- umowa cesji,

- umowa przyrzeczona
- umowa sprzedaży,
- umowa cywilnoprawna,
- umowy o pracę,
- umowa reprezentacji,
- umowa pełnomocnictwa,
- umowa zastępstwa procesowego

- umowa zlecenia,
- umowa o dzieło,
- umowa dostawy,
- umowa darowizny pojazdu,
- umowa najmu,
- umowa dzierżawy,
- umowa użyczenia,
- umowa spółki,
- umowa akwizycji,
- umowa zamiany,

rozporządzenia, dyrektywy, zarządzenia, ustawy, przepisy, regulaminy, oświadczenia, pelnomocnictwa, zaświadczenia, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników, porozumienia, odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe, pozwu,  pozwu wzajemnego, sprzeciwu od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów, windykacji, testamentu,  upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty, nakazu płatniczego, klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego, nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych, wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, świdectwa niekaralności, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli, czeków, akcji, obligacji, pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, franchisingu, warunków umownych, studium wykonalności, żądania zwrotu, ochrony praw autorskich, arbitrażu, przeniesienia praw, cesji, zastawu, protestu, ustanowienia zastępstwa procesowego, postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla urzędów, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, rzczników patentowych, adwokatów z urzędu, zrzeszeń, związków, doradców podatkowych,  fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.


Subkategorie:

Tłumaczenia przysiegłe umów prawnicy - TAK
Tłumaczenia przysięgłe umów - języka angielskiego – TAK
Tłumaczenia przysięgłe umów - języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenia przysięgłe umów - języka rosyjskiego – TAK
Tłumaczenia przysięgłe umów - języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka hiszpańskiego – TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka włoskiego – TAK
Tłumaczenia przysięgłe umów - języka niderlandzkiego – TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka francuskiego – TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka czeskiego – TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka szwedzkiego _ TAK
Tłumaczenia przysiegłe umów - języka greckiego - TAK
Tłumacze umów - języka tureckiego – TAK
Tłumacze umów - języka duńskiego - TAK
Tłumacze umów - języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie umowy techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia umowy budowlane - TAK
Tłumaczenia umowy motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia umowy informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Tłumacz prawa, tlumaczenia przysięgłe prawnicze, tlumacz prawnik, radca prawny, adwokat, asesor. Tłumacze przysięgli prawni różnych języków, w tym z angielskiego na polski i z polskiego na angielski na miejscu. Tlumaczenie przysiegle prawnicze pisemne i ustne. Tłumaczenia prawne z poświadczeniem. Tłumaczenia prawne nawet w dniu zlecenia.Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
umowa.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE