Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie sprawozdania

Kategoria: Tłumaczenie sprawozdania
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma tłumacze wszelkiego rodzaju dokumenty biznesowe, w tym sprawozdania i raporty  operacyjne, firmowe, handlowe, finansowe, księgowe, rachunkowe i inne.

KONTAKT Z BIUREMObszary zadaniowe:

Tłumaczenie przysięgłe sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych; Tlumaczenie sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych; tłumaczenie przysiegle sprawozdania o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; Tlumaczenia  sprawozdań z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego;  sprawozdań o środkach na przefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; tlumaczenia przysięgle   sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych;  tłumaczenia przysięgłe sprawozdań o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca; tłumaczenie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca; tłumaczenie przysiegłe sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;  sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; tłumaczenie pszysięgłe  sprawozdań z wykonani dochodów podatkowych; Sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia;  sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku; tłumaczenie przysiegle   sprawozdania z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca; tlumaczenie przysięgle  sprawozdania z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; sprawozdania o nadwyżce, deficycie; Sprawozdania o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń; tłumaczenie sprawozdań o stanie należności; sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; sprawozdań z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; tłumaczenia sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; tłumaczenie przysiegłe sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych; sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; tłumaczenia  Sprawozdań o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca kwartału; tłumaczenie przysięgłe kwartalnego sprawozdania z wykonania planu wydatków;  sprawozdania o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; Sprawozdania o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego; Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/;  ZUS  tlumaczenia sprawozdań z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych; korekt zeznania oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku; tłumaczenie przysiegle wniosku o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego; Tłumaczenie wniosku o przywrócenie terminu; wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; wniosku o ulgę za wyszkolenie ucznia; Tłumaczenia przysiegłe  wniosków o umorzenie zaległości podatkowej; wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji; wniosków o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej; wniosków o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej; Tłumaczenie wniosku o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy; wniosku o zaniechanie ustalania podatku dochodowego; tłumaczenie przysięgle  wniosku o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego; wniosku o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego; Wniosku spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy; wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego; Tłumaczenia przysięgłe wniosków o wydanie Interpretacji Podatkowej ORD - IN; wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu; Tłumaczenie wykazu faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych itp.

  

Subkategorie:


Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tlumacz sądowy - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze przysiegli Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.sprawozdania.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia finansowe, rachunkowe, księgowe i urzędowe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

 Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE